FAQ D Barkhati Islamic Townhouse

FAQ D Barkhati Islamic Townhouse 1. Apa nama perumahannya? > Dbarkhati Islamic Townhouse 2. Total ada beraepa unit? > hanya 4 unit 3. Udah ada yang laku belum sih? > udah doong. terjual 1 unit. sisa 3 unit lagi. buruaan 4. ready stock? > ga. akad sistem pesan (istisna). 5. Berapa lama pembangunannya? > 8 …

FAQ D Barkhati Islamic Townhouse Read More »